אוקסימטר אצבע מודד רמת חמצן בדם - מסך לד

אוקסימטר אצבע מודד רמת חמצן בדם - מסך לד
מספר הלילות
0